Kvalitný rozpis turnajov danej krajiny je cenenou prídavnou hodnotou každého pokrového webu. V súčasnosti len veľmi malé množstvo webov ponúka aktuálny rozpis pokrovej hry. A ak ho ponúka nepribližuje sa rozsiahlej forme databáz pokerlistu.

 

Pre túto skutočnosť je veľa významných a navštevovaných webov ochotná uzatvárať partnerstvo s pokerlistom. Partnerstvo je založené vo vačšine na bartrovej dohode. Tá spočíva v sprístupnení databaz pokrelistu, výmenou za reklamný priestor pre propagáciu mobilnej aplikácie pokerlist na ich webovom portály.

 

Iframe bol vyvinutý aby data pokerlistu boli prezentované vo forme jasne prezentujúcej PokerList ako brand ktorý stojí za týmito informáciami.

Iframe widget pre webové

stránky partnerov.

Uživateľ je po kliknutí na informáciu v iframe presmerovaný buď na webovú stránku pokerlistu, alebo do mobilnej aplikácie pokrelist v závislosti od toho z akého zariadenia je uživateľ pripojený. Ak aplikáciu nemá nainštalovanú okamžité mu je ponúknutá táto možnosť.

 

Týmto efektívnym spôsobom je priamo propagovaná funkcionalita pokerlistu. Narozdiel od bannerovej reklamy uživateľ už pri prekliku vie o aký druh informácie má záujem a aký druh informácie je mu poskytnutý. Uspešnosť konverzie tohoto jednotlivca na uživateľa pokerlistu je preto vysoko pravdepodobná.

 

 

Najsilnejšie pokrové portály v danej krajine majú veľmi silnú návštevnosť, umiestnením iframeu pokerlistu na stránku takéhoto portálu dochádza k presmerovaniu časti týchto návštevníkov na stránku pokerlistu či do mobilnej aplikácie. Počty vzhliadnutí z týchto portálov slúžia popri klasickej navštevnosti ako ďaľší relevantný argument pri získavaní klientov.

 

 

Dostupné verzie iframe widgetov